Varen en Geke denken oplossingsgericht met u mee wanneer er zorgen en/of vragen zijn over:

Motoriek in het algemeen/achterblijvende motoriek
weerbaarheid
Voorkeurshouding ( baby)/asymmetrie ( scheve hoofdjes)
Poep en/of plasproblemen /zindelijkheid
Schrijfproblemen
(sport)blessure
Artritis/reuma
Chromosomale afwijkingen/aangeboren afwijkingen
Standsafwijkingen/houdingsafwijkingen
Down-syndroom
Autisme ( ASS,Asperger, PDD-NOS)
Hypermobiliteit
Billen schuiven
Opvoedproblemen
Stofwisselingziektes
Problemen op school
Bewegingsangst
Plexus brachialis laesie
Houterige motoriek
Ademhalingsproblemen
Dwangneurose
Meervoudig beperkt
Druk gedrag, ADHD
Emotionele problemen
Slecht of niet slapen
Leerproblemen
Hooggevoeligheid
Hoogbegaafdheid
Pesten en/of gepest worden
Onzekerheid/faalangst
Ziekte ( verlies) binnen gezin
Gezinsproblematiek
Echtscheidingsproblemen ( kinderen)

exclusiecriteria, wij kunnen niet de zorg bieden die nodig is bij:
psychoses
complete overname van ADL
suïcidaal gedrag
ernstige psychiatrische problematiek
drugs- of alcoholverslaving
totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon