Varen en Geke denken oplossingsgericht met u mee wanneer er zorgen en/of vragen zijn over:

weerbaarheid
Poep en/of plasproblemen /zindelijkheid
Autisme ( ASS,Asperger, PDD-NOS)
Opvoedproblemen
Problemen op school
Angsten
Ademhalingsproblemen
Dwangneurose
Druk gedrag, ADHD
Emotionele problemen
Slecht of niet slapen
Leerproblemen
Hooggevoeligheid
Hoogbegaafdheid
Pesten en/of gepest worden
Onzekerheid/faalangst
Ziekte (verlies) binnen gezin
Gezinsproblematiek
Echtscheidingsproblemen ( kinderen)
Boosheid
eetproblemen
Faalangst

exclusiecriteria, wij kunnen niet de zorg bieden die nodig is bij:
psychoses
complete overname van ADL
suïcidaal gedrag
ernstige psychiatrische problematiek
drugs- of alcoholverslaving
totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon