Huisregels, werkwijze, de kleine lettertjes en tarieven

Wij werken met kinderen daarom starten wij de begeleiding alleen wanneer beide ouders of verzorgers toestemming geven.
Indien nodig komen wij bij u thuis, dan dient wel een van de ouders verzorgers aanwezig te zijn.
Het kind moet zich begeleidbaar opstellen, bij grensoverschrijdend gedrag kunnen wij de begeleiding beëindigen.

Binnen de jeugdzorg is het gebruikelijk te werken met hoofd- en onderaannemers. Per jeugdige is er altijd één hoofdaannemer. Wanneer uw kind al ergens anders in begeleiding is, of u bent van plan binnenkort ergens anders ook een onderzoek of begeleiding aan te vragen, willen wij dat graag weten. 

Beeld en geluidsmateriaal voor onze website of Facebook gebruiken wij natuurlijk alleen met uw toestemming.
Wij zijn een tweemanspraktijk, cliëntgegevens van de een kunnen worden ingezien door de ander. Overleggen vinden wij zelfs waardevol. Kijk ook naar ons Privacybeleid.

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Daarna kunnen wij de behandeling in rekening brengen.

Wij zijn aangesloten bij het klachtenportaal Zorg. Mocht u een klacht hebben over kinderpraktijk Flex dan gaan we graag eerst zelf met u in gesprek. Komen wij er niet uit, dan kunt u contact opnemen met info@klachtenportaalzorg.nl of neem contact op met akj, vertrouwenspersonen in de zorg 088-5551000

Wij willen graag de klanttevredenheid testen. Wij zullen u vragen een enquete in te vullen over de geleverde zorg middels QDNA. Het zou fijn en nuttig voor ons zijn dat u deze invult.

Wij houden ons aan onze meldplicht bij vermoeden van kindermishandeling. Volgens de wet moeten wij het dossier van uw kind 20 jaar bewaren. U heeft ten alle tijden toegang tot dit dossier.

Alle medewerkers beschikken over een verklaring omtrent Gedrag.

Tarieven:

Jeugdhulp:                                                                       68,50 euro
Groepstrainingen:                                                          1000 euro
N.B. kind en jongerenbegeleiding en Flex-kids worden vaak in overleg vergoed door de gemeente